QUÈ PROPOSEM

QUÈ PROPOSEM

L’AEI “Fem Riudaura” és una agrupació d’electors independents no adscrits a cap partit polític que neix l’any 2015 i té com a objectiu fonamental treballar per al desenvolupament del nostre poble basant-nos en els criteris següents:

  • Desenvoluparem una gestió municipal moderna, àgil i eficaç, que tingui com a primer objectiu oferir el millor servei al ciutadà.
  • Basarem el govern municipal en una participació real, activa i permanent de tots els veïns.
  • Seguirem una gestió econòmica clara i transparent, justificant i explicant totes les despeses i inversions, i actuant amb criteris d’eficàcia i eficiència.
  • Adequarem els criteris urbanístics a les necessitats dels veïns i a mantenir l’essència de poble.
  • Protegirem l’entorn natural i fomentarem les activitats tradicionals.
  • Fomentarem un ensenyament de màxima qualitat i una formació integral dels infants i joves.
  • Tindrem especial atenció amb la salut i el benestar personal i amb les persones dependents.
  • Potenciarem la convivència i tindrem cura de la seguretat.
  • Serem responsables i solidaris amb el món.
  • Treballarem perquè Riudaura sigui un referent en la qualitat de vida dels seus veïns i perquè l’assoliment dels valors cívics sigui l’objectiu de tots.
Vols conèixer quines són les àrees en les que treballarem en els propers 4 anys a Riudaura?
Projectes per les Persones, pel Territori i per l'Activitat de Riudaura
/* ]]> */